Εταιρεία Αξιοποιήσεως
και Διαχειρίσεως της Περιουσίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΑ

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/2022
Α Επαναληπτική Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των γραφείων Α΄ και Δ΄ ορόφου στο κτήριο επί της οδού Μπουμπουλίνας 10 και Νοταρά 89-91 στον Πειραιά (Κληρ. Α. Μαρούδα).

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ανακοινώσεις

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Εταιρεία

Σχετικά με την Εταιρεία

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εταιρειά στοιχεία της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οικονομικές Καταστάσεις

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί.

Νέα

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τις Ανακοινώσεις , τις  Προκηρύξεις Διαγωνισμών και τις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δραστηριότητες

Διαδικτυακές υπηρεσίες

Έντυπα

general_enquires
rooms22let
eadppa_publ_invert1

Αίτηση χρήσης Συνεδριακών αιθουσών
Αίτηση χρήσης αίθουσας Μουσείου Ιστορίας
Αίτηση χρήσης χώρων “ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ”
Αίτηση χορήγησης θέσης στάθμευσης

Αίτηση έκδοσης και διανομής συγγράμματος μέσω της πλατφόρμας «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Αίτηση έκδοσης και διάθεσης στο εμπόριο πρωτότυπων έργων/μεταφράσεων
Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση ISBN ή ISSN

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ

Αποφάσεις/Ενέργειες ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αναρτήσεις της Εταιρείας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στοιχεία Δημοσιότητας της Εταιρείας στο Γ.Ε.Μη.

Αποφάσεις/Ενέργειες ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ακαδημίας 52
10679
Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: +30 210 3688194
Email: eadpp@uoa.gr
URL: www.eadppa.gr

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 17:00

Scroll to Top