ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

palamas_2021

Scroll to Top