ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (2022-2026)

eadppa_14-07-2022

Scroll to Top