ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2024 δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κατοικίας επί της οδού Μίνωος 41 στην Πολιτεία
(Κληρ. Ι. Αποστολίδη).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2024 Read More »