πατήστα για ενεργοποίηση ZOOM
Φόρτωση χαρτών
Δεν βρήκαμε κανένα αποτέλεσμα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά με διαφορετικές παραμέτρους αναζήτησης.
ανοίξτε το χάρτη
Προβολή Οδικός χάρτης Δορυφόρος Υβριδικός Έδαφος Η Περιοχή μου Προβολή πλήρους οθόνης Προηγούμενο Επόμενο
Street View
Σύνθετη αναζήτηση
Βρήκαμε 0 αποτελέσματα. Θέλετε να φορτωθούν τώρα τα αποτελέσματα;
Σύνθετη αναζήτηση
βρήκαμε 0 αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Διαμέρισμα Α1, Αταλάντης 5, Κηφισιά

850 € τον μήνα
Αταλάντης 5, ,
προσθήκη στα αγαπημένα
Ενεργός Διαγωνισμός (16/04/2018-06/05/2018)

Είδος Ακινήτου: Κατοικία

Όροφος: Α’ όροφος

Επιφάνεια: 151,24 τ.μ. (διαμέρισμα), 10,40τ.μ. (Σ5 υπόγεια θέση στάθμευσης) και 7,40 τ.μ. (Υ3 υπόγεια αποθήκη).

Διεύθυνση: Αταλάντης 5

Περιοχή: Πολιτεία

Δήμος: Κηφισιάς

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληρονομία Πολυτίμης Τζινοπούλου

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Α.Δ.Π.Π.Α.).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν.4182/2013 και την 9η -11-2017/Θέμα 12ο  απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω διαμερίσματος.

Ειδικότεροι όροι:

  1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00 €).
  2. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για κατοικία.
  3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.
  4. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
  5. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως υπολογιζόμενο προσθετικώς στο μηνιαίο μίσθωμα του προηγούμενου έτους με αύξηση ίση με το ύψος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Στην περίπτωση που η αναπροσαρμογή είναι αρνητική το καταβληθέν μίσθωμα θα παραμένει σταθερό χωρίς να μειώνεται για το έτος αυτό.
  6. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα ως εγγύηση στο λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  7. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 24 του Ν.4182/2013.
  8. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση διαμερίσματος, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
  9. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα της εκμισθώτριας.
  10. Στη μισθωτική σύμβαση θα συμβάλλεται και τρίτο πρόσωπο ως εγγυητής υπέρ του μισθωτή για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης και μέχρι τη λήξη αυτής και την απόδοση της χρήσης του μισθίου στην εκμισθώτρια, παραιτούμενος του ευεργετήματος διζήσεως και διαιρέσεως και από όλες τις ενστάσεις του Αστικού Κώδικα.

 

Στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ακαδημίας 52, 5ος όροφος, ώρες 09.00-16.00) θα υπάρχει το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, το οποίο θα μπορεί να προμηθεύεται ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημίας 52, 5ος όροφος, 106 79 Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3688194, 210-3688195.

Διεύθυνση: Αταλάντης 5
Πόλη:
Νομός / Επαρχία:
Χώρα: Greece
Κωδικός Ακινήτου: 303
Τιμή: 850 € τον μήνα
Μέγεθος ακινήτου: 151 m2
κεντρική θέρμανση
αυτόνομη θέρμανση
πετρέλαιο
ηλιακός θερμοσίφωνας
boiler
κεντρική κεραία
τζάκι
πίσω αυλή
κήπος
περίφραξη
βεράντες
αποθήκη
ανελκυστήρας
πυλωτή
υπόγειο
εγκατάσταση συναγερμού
εγκατάσταση κλιματισμού

Σύγκριση ακινήτων

Παρόμοια ακίνητα

αναμονή-νέου-διαγωνισμού

Διαμέρισμα Β2, Αταλάντης...

151 m2
Είδος Ακινήτου: Κατοικία Όροφος: Β’ όροφος Επιφάνεια: 151,24 τ.μ. (διαμέρισμα), 11,00τ.μ. (Σ10 υπόγεια θέση ...
Είδος Ακινήτου: Κατοικία Όροφος: Β’ όροφος Επιφάνεια: 151,24 τ.μ. (διαμέρισμα), 11,00τ.μ. (Σ10 υπόγεια θέση στάθμευσης), 11,40 τ.μ. (Σ11 υπόγεια θέση ...
847 € τον μήνα
Ενεργός Διαγωνισμός (16/04/2018-06/05/2018)

Διαμέρισμα Α2, Αταλάντης...

151 m2
Είδος Ακινήτου: Κατοικία Όροφος: Α’ όροφος Επιφάνεια: 151,24 τ.μ. (διαμέρισμα), 11,70τ.μ. (Σ6 υπόγεια θέση ...
Είδος Ακινήτου: Κατοικία Όροφος: Α’ όροφος Επιφάνεια: 151,24 τ.μ. (διαμέρισμα), 11,70τ.μ. (Σ6 υπόγεια θέση στάθμευσης), 11,20 τ.μ. (Σ7 υπόγεια θέση ...
860 €
Ενεργός Διαγωνισμός (16/04/2018-06/05/2018)

Ισογείο διαμέρισμα Ι2, Α...

218 m2
Είδος Ακινήτου: Κατοικία Όροφος: Ισόγειο Επιφάνεια: 218,24 τ.μ. (διαμέρισμα), 12,70 τ.μ. Σ3 υπόγεια θέση ...
Είδος Ακινήτου: Κατοικία Όροφος: Ισόγειο Επιφάνεια: 218,24 τ.μ. (διαμέρισμα), 12,70 τ.μ. Σ3 υπόγεια θέση στάθμευσης και 11,70 τ.μ. Σ4 υπόγεια ...
850 € τον μήνα