ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Jean Walrand

  • ISBN: 960-6608-15-8
  • Σελίδες: 466
  • Μέγεθος: 17Χ24
  • Γλώσσα: Ελληνική
  • Έκδοση: 2η, 2003

Χρήσιμες Πληροφορίες & Σύνδεσμοι

 Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας των Εκδόσεων του ΕΚΠΑ

Αίτηση έκδοσης και διανομής συγγράμματος μέσω της πλατφόρμας «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Αίτηση έκδοσης και διάθεσης στο εμπόριο πρωτότυπων έργων/μεταφράσεων

Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση ISBN ή ISSN

Ιστοσελίδα των Εκδόσεων στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ

Scroll to Top