Περιγραφή

Tο Μουσείο Ιστορίας σε εφαρμογή της από 27-4-2016 απόφασης της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει 

χώρους προς χρήση για την υλοποίηση επιστημονικών, πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων τόσο σε μέλη Δ.Ε.Π. και Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. όσο και σε εξωπανεπιστημιακούς φορείς και
φυσικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι που διατίθενται είναι:

  • οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του ισογείου
  • αίθουσα σεμιναρίων στον 1ο όροφο
  • οι αύλειοι χώροι

Για περισσότερες πληροφορίες και για την διαδικασία διάθεσης των χώρων του Μουσείου Ιστορίας επισκεφθείτε τους επόμενους συνδέσμους:

Χρήσιμες Πληροφορίες

 Πληροφοριακό έντυπο για τους χώρους του Μουσείου

  Αίτησης χρήσης χώρων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού συμπληρωθεί να αποσταλεί με e-mail στο: papoulias@uoa.gr με κοινοποίηση στο eadpp@uoa.gr

Σύνδεσμοι

   Ιστοσελίδα του Μουσείου Ιστορίας στο ΕΚΠΑ

   Ημερολόγιο εκδηλώσεων ΕΚΠΑ

Scroll to Top