Περιγραφή

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως δραστηριότητα, μεταξύ άλλων και την εκμίσθωση στεγάστρων, για την ανάρτηση διαφημίσεων σε αυτά στις στάσεις της εσωτερικής λεωφορειακής γραμμής στην Πανεπιστημιούπολη.

Scroll to Top