Περιγραφή

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως δραστηριότητα, μεταξύ άλλων και την εκμετάλλευση των Κυλικείων των διαφόρων Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη.

 Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει Δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την ενοικίαση αυτών των χώρων.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται για την διασφάλιση όλων των απαιτούμενων όρων για την ορθή λειτουργίας των Κυλικείων, όπως:

 • στο ωράριο λειτουργίας τους
 • στα διατιθέμενα είδη και τις τιμές τους
 • στις Ποσοτικές Προδιαγραφές των ειδών
 • στις Ποιοτικές Προδιαγραφές τους
 • στην Ασφάλεια μεταφοράς των προϊόντων
 • στην Υγιεινή του Προσωπικού που εργάζονται σε αυτά
 • στον Χειρισμός των Προϊόντων
 • στην οργάνωση των Αποθηκευτικών τους χώρων
 • στη Διαχείριση των απορριμμάτων
 • στον Εξοπλισμό τους
 • στις διαδικασίες Απολύμανσης
 Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται σε κάθε νέα Προκήρυξη σχετικών Διαγωνισμών

Scroll to Top