Περιγραφή

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σκοπός της Εταιρείας είναι, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Νόμου 1268/1982, “η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των κληροδοτημάτων του”.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα διαχείρισης ακινήτων της ΕΑΔΠΠΑ

Scroll to Top