ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μέρος Α (Στο 1ο μέρος του εντύπου «Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών Υγείας» παρουσιάζονται η προσφώνηση του Πρύτανη του Ιδρύματος Μ.Α. Δημόπουλου, οι ομιλίες των Κοσμητόρων της ΣΘΕ και ΣΕΥΓΕΙAΣ, κ.κ  Κ.Βαρώτσου και Ε. Πατσούρη και η παρουσίαση με θέμα «Δείκτες Επιστημονικής Αριστείας – Καινοτομία», του Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ Ι.Π. Τρουγκάκου.)

Μέρος Β (Στο 2ο μέρος του εντύπου «Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών Υγείας» περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις των Προέδρων των επτά Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών.)

Μέρος Γ (Στο 3ο μέρος του εντύπου «Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή Θετικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών Υγείας» περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις των Προέδρων των τεσσάρων Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας.)

Χρήσιμες Πληροφορίες & Σύνδεσμοι

 Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας των Εκδόσεων του ΕΚΠΑ

Αίτηση έκδοσης και διανομής συγγράμματος μέσω της πλατφόρμας «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Αίτηση έκδοσης και διάθεσης στο εμπόριο πρωτότυπων έργων/μεταφράσεων

Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση ISBN ή ISSN

Ιστοσελίδα των Εκδόσεων στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ

Scroll to Top