ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ EXCEL

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  • ISBN: 978-969-466-176-3
  • Σελίδες: 396
  • Μέγεθος: 17Χ24
  • Γλώσσα: Ελληνική
  • Έκδοση: 1η – 2010, 2η – 2018

Χρήσιμες Πληροφορίες & Σύνδεσμοι

 Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας των Εκδόσεων του ΕΚΠΑ

Αίτηση έκδοσης και διανομής συγγράμματος μέσω της πλατφόρμας «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Αίτηση έκδοσης και διάθεσης στο εμπόριο πρωτότυπων έργων/μεταφράσεων

Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση ISBN ή ISSN

Ιστοσελίδα των Εκδόσεων στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ

Scroll to Top