Κινητικές Διαταραχές και Εξέλιξη – Θεωρία και Μεθοδολογία

Δήμητρα Κουτσούκη

  • ISBN: 960-7378-11-3
  • Σελίδες: 201
  • Μέγεθος: 14Χ21
  • Γλώσσα: Ελληνική
  • Έκδοση: 1η – 1998, 6η – 1998

Χρήσιμες Πληροφορίες & Σύνδεσμοι

 Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας των Εκδόσεων του ΕΚΠΑ

Αίτηση έκδοσης και διανομής συγγράμματος μέσω της πλατφόρμας «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Αίτηση έκδοσης και διάθεσης στο εμπόριο πρωτότυπων έργων/μεταφράσεων

Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση ISBN ή ISSN

Ιστοσελίδα των Εκδόσεων στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ

Scroll to Top