ΜΟΝAΔΑ ΔΙΑΣΦAΛΙΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π), Πίνακες Διεθνούς Κατάταξης των Πανεπιστημίων

Μελέτιος –Αθανάσιος Δημόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Δημήτρης Κουτσομπόλης
  • ΙSBN: 978-960-466-185-5
  • Σελίδες: 74
  • Μέγεθος: 17×24 cm
  • Γλώσσα: Ελληνική
  • Έκδοση: Αθήνα 2018

Η έκδοση είναι ανοικτής πρόσβασης σε μορφή αρχείου pdf

Χρήσιμες Πληροφορίες & Σύνδεσμοι

 Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας των Εκδόσεων του ΕΚΠΑ

Αίτηση έκδοσης και διανομής συγγράμματος μέσω της πλατφόρμας «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Αίτηση έκδοσης και διάθεσης στο εμπόριο πρωτότυπων έργων/μεταφράσεων

Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση ISBN ή ISSN

Ιστοσελίδα των Εκδόσεων στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ

Scroll to Top