Φωνητική της Ελληνικής

Αντώνης Μποτίνης

  • ISBN: 978-88-95909-05-9
  • Σελίδες: 320
  • Μέγεθος: 17Χ24
  • Γλώσσα: Ελληνική
  • Έκδοση: 1η – 2009, 2η – 2011

Χρήσιμες Πληροφορίες & Σύνδεσμοι

 Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας των Εκδόσεων του ΕΚΠΑ

Αίτηση έκδοσης και διανομής συγγράμματος μέσω της πλατφόρμας «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Αίτηση έκδοσης και διάθεσης στο εμπόριο πρωτότυπων έργων/μεταφράσεων

Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση ISBN ή ISSN

Ιστοσελίδα των Εκδόσεων στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ

Scroll to Top