ΧΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B΄ Περί Χορού…Για μία επιστημονική τεκμηρίωση του χορού. Θέσεις, αντιθέσεις και συνθέσεις

Βασιλική Κ. Τυροβολά

  • ISBN set: 978-960-466-178-7
  • ΙSBN: 978-960-466-180-0
  • Σελίδες: 518
  • Μέγεθος: 17,5x25cm
  • Γλώσσα: Ελληνική
  • Έκδοση: Aνατύπωση, Πρώτη έκδοση: Αθήνα 2013

Χρήσιμες Πληροφορίες & Σύνδεσμοι

 Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας των Εκδόσεων του ΕΚΠΑ

Αίτηση έκδοσης και διανομής συγγράμματος μέσω της πλατφόρμας «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Αίτηση έκδοσης και διάθεσης στο εμπόριο πρωτότυπων έργων/μεταφράσεων

Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση ISBN ή ISSN

Ιστοσελίδα των Εκδόσεων στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ

Scroll to Top