ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ αυθεντικών τύπων μελανιών, τόνερ και drum, για εκτυπωτές και συσκευές τηλεομοιοτυπίας

ink_2019

Συνημμένο αρχείο: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Ενεργές Προκηρύξεις

Ενεργές Προσκλήσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Scroll to Top