Έληξε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης τωνδιοικητικών της υπηρεσιών, ζητά έναν (1) Τεχνολόγο Τροφίμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με μεταπτυχιακό στις Επιστήμων Τροφίμων με εμπειρία στηδιαχείριση διαδικασιών λειτουργίας Παιδικών Σταθμών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την Υποβολή Προσφορών για την Έκτακτη Προμήθεια χειρουργικών μασκών σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020, (ΦΕΚ Α’ 76/03.04.2020).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 07/2019

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του με αρ. Α6 διαμερίσματος μαζί με δύο θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων πυλωτής και υπογείου και μία υπόγεια αποθήκη επί της οδού Περικλεους 29Α Μαρούσι, εκ δωρεάς Κωνσταντίνου Δεϊρμενδζόγλου, ως κατοικία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20/2018

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών υπόγειων ξεχωριστών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Σάκη Καράγιωργα 24 και Αγ. Γερασίμου 16 στη Γλυφάδα, εκ κληρονομίας Βασιλείου Μακρή, ως χώροι στάθμευσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19/2018

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ισόγειου κλειστού χώρου στάθμευσης δύο αυτοκινήτων επί της οδού Σάκη Καράγιωργα 24 και Αγ. Γερασίμου 16 στη Γλυφάδα, εκ κληρονομίας Βασιλείου Μακρή, ως χώρος στάθμευσης.

Scroll to Top