ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 07/2018

Γ΄ Επαναληπτική δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του με αρ. Α1 διαμερίσματος με αποθήκη και μία θέση στάθμευσης στο υπόγειο επί της οδού Αταλάντης 5 στην Πολιτεία του Δήμου Κηφισιάς, εκ κληρονομίας Πολυτίμης Τζινοπούλου, ως κατοικία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Α-ΟΡΟΦ-ΔΙΑΜ-Α1_γ-επαν_2019-ΜΕ-ΑΔΑ_ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Ενεργές Προκηρύξεις

Ενεργές Προσκλήσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Scroll to Top