Ενεργός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/2020

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διατηρητέου ακινήτου με ισόγειο και α΄ όροφο επί των οδών Βασ. Σοφίας 35 και Δημ. Ράλλη (Πλατεία Κασταλίας), Μαρούσι, εκ κληρονομίας Ελ. Τζιβανοπούλου-Πολ. Θεοφανοπούλου, ως επαγγελματική στέγη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2020

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. Β2 διαμερίσματος, β’ ορόφου, με δύο θέσεις στάθμευσης υπογείου και μία αποθήκη υπογείου, στο κτήριο επί της οδού Αταλάντης 5 στην Πολιτεία, κληρονομίας Πολυτίμης Τζινοπούλου, ως κατοικία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2020

Α’ Επαναληπτική δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 215 τ.μ. με πατάρι 126 τ.μ. στην πολυκατοικία επί της οδού Αχαρνών 372-374 στην Αθήνα, εκ κληρονομίας Αικατερίνης Μαρούδα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την Υποβολή Προσφορών για την Έκτακτη Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/3-4-2020).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1/2020

Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του Βιβλιοπωλείου/Φωτοτυπείου της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν την οικονομικής τους προσφορά και μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Εταιρεία Αξιοποίησης μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη εξάπλωσης του covid-19.

Scroll to Top