ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/2019

Α’ Επαναληπτική δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ισογείου διαμερίσματος μαζί επί της οδού Μεσσηνίας 16-18 Αμπελόκηποι, εκ κληρονομίας Έλλης Μιχελουδάκη, ως κατοικία.

Α-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2019-ΜΕ-ΑΔΑ

Ενεργές Προκηρύξεις

Ενεργές Προσκλήσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Scroll to Top