ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/2018

Α΄ Επαναληπτική δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κτηρίου με ισόγειο, α΄και β΄όροφο, α’ και β’ υπόγειο μαζί με 22 θέσεις στάθμευσης επί της οδού Απ. Παύλου 10 στο Μαρούσι, εκ κληρονομίας Λαμπρινής Λιόντα, επαγγελματική στέγη.

Α-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-2019_ΤΕΛΙΚΗ-ΜΕ-ΑΔΑ

Ενεργές Προκηρύξεις

Ενεργές Προσκλήσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Scroll to Top