ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/2020

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διατηρητέου ακινήτου με ισόγειο και α΄ όροφο επί των οδών Βασ. Σοφίας 35 και Δημ. Ράλλη (Πλατεία Κασταλίας), Μαρούσι, εκ κληρονομίας Ελ. Τζιβανοπούλου-Πολ. Θεοφανοπούλου, ως επαγγελματική στέγη.

spathario_noe2020

Ενεργές Προκηρύξεις

Ενεργές Προσκλήσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Scroll to Top