ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22/2019

Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση με σκοπό την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης προϊόντων σε χώρους ΕΚΠA

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-2019-ΜΕ-ΑΔΑ.

Ενεργές Προκηρύξεις

Ενεργές Προσκλήσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Scroll to Top