ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26/2018

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διατηρητέου ακινήτου με ισόγειο και α΄ όροφο επί των οδών Βασ. Σοφίας 137 και Δημ. Ράλλη, Μαρούσι, εκ κληρονομίας Ελ. Τζιβανοπούλου-Πολ. Θεοφανοπούλου, ως επαγγελματική στέγη.

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΣΠΑΘΑΡΕΙΟ_2018-ΜΕ-ΑΔΑ

Ενεργές Προκηρύξεις

Ενεργές Προσκλήσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Scroll to Top