ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Scroll to Top