ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ