ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2020

Α’ Επαναληπτική δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 215 τ.μ. με πατάρι 126 τ.μ. στην πολυκατοικία επί της οδού Αχαρνών 372-374 στην Αθήνα, εκ κληρονομίας Αικατερίνης Μαρούδα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 Read More »