ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1/2020

Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του Βιβλιοπωλείου/Φωτοτυπείου της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν την οικονομικής τους προσφορά και μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Εταιρεία Αξιοποίησης μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη εξάπλωσης του covid-19.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1/2020 Read More »