ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  11/2021

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Για την εκμίσθωση του με αριθ. 3 διαμερίσματος, Δ’ ορόφου στην πολυκατοικία της οδού Χρ. Μάντικα 4-6 στην Κυψέλη του Δήμου Αθηναίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2021_ΤΕΛΙΚΗ-ΜΕ-ΑΔΑ

Scroll to Top