2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2/2021

Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου/αναψυκτηρίου στο Μουσείο Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Θόλου αριθ. 5 στο Δήμο Αθηναίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/2020

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του με αριθμ. Κ2 ισογείου καταστήματος επιφάνειας 84,62 τ.μ. με υπόγειο 94,40 τ.μ και πατάρι 42 τ.μ. στο ακίνητο επί της οδού Σταδίου 5 στην Αθήνα, εκ κληρονομίας Μαρίας Στάη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/2020

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της με αρ. 1 κατοικίας (μαιζονέττας) με υπόγειο, ισόγειο και α’ όροφο επί της οδού Κυβέλης 10 στην Πολιτεία του Δήμου Κηφισιάς, εκ κληρονομίας Πολυτίμης Τζινοπούλου, ως κατοικία.

Scroll to Top