ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΔΠΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΑΙ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΡΧΕΙΟΥ-ΕΑΔΠΠΑ_2022b

Scroll to Top