2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/2022
Α Επαναληπτική Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των γραφείων Α΄ και Δ΄ ορόφου στο κτήριο επί της οδού Μπουμπουλίνας 10 και Νοταρά 89-91 στον Πειραιά (Κληρ. Α. Μαρούδα).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Scroll to Top