2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης τωνδιοικητικών της υπηρεσιών, ζητά έναν (1) Τεχνολόγο Τροφίμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με μεταπτυχιακό στις Επιστήμων Τροφίμων με εμπειρία στηδιαχείριση διαδικασιών λειτουργίας Παιδικών Σταθμών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/2020

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διατηρητέου ακινήτου με ισόγειο και α΄ όροφο επί των οδών Βασ. Σοφίας 35 και Δημ. Ράλλη (Πλατεία Κασταλίας), Μαρούσι, εκ κληρονομίας Ελ. Τζιβανοπούλου-Πολ. Θεοφανοπούλου, ως επαγγελματική στέγη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Η αποσφράγιση των φακέλων που αφορά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μακροχρόνιας Εκμίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Υψηλάντου 129 και Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στον Πειραιά (κληρ. Αντ. Παπαδάκη και Ιδίας Περιουσίας) με σκοπό της αξιοποίησή του» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας …

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2020

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. Β2 διαμερίσματος, β’ ορόφου, με δύο θέσεις στάθμευσης υπογείου και μία αποθήκη υπογείου, στο κτήριο επί της οδού Αταλάντης 5 στην Πολιτεία, κληρονομίας Πολυτίμης Τζινοπούλου, ως κατοικία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2020

Α’ Επαναληπτική δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 215 τ.μ. με πατάρι 126 τ.μ. στην πολυκατοικία επί της οδού Αχαρνών 372-374 στην Αθήνα, εκ κληρονομίας Αικατερίνης Μαρούδα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την Υποβολή Προσφορών για την Έκτακτη Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/3-4-2020).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την Υποβολή Προσφορών για την Έκτακτη Προμήθεια χειρουργικών μασκών σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020, (ΦΕΚ Α’ 76/03.04.2020).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1/2020

Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του Βιβλιοπωλείου/Φωτοτυπείου της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν την οικονομικής τους προσφορά και μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Εταιρεία Αξιοποίησης μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη εξάπλωσης του covid-19.

Scroll to Top